मनोगत

नमस्कार मंडळी.

"लेखणीतली शाई" या ब्लॉगवर आपलं स्वागत. तुम्हाला माझं लेखन कसं वाटलं ते अवश्य कळवा. आपल्या टाळ्यांचे व टीकांचे मनापासून स्वागत.

आपला,
(ब्लॉगलेखक) प्रशांत

Thursday, June 21, 2007

अर्थ एकाकीपणाचा

अर्थ एकाकीपणाचा सांग ना आतातरी
यासवे का चालणे मज वाट आता जीवनी?
सांग का ना यायचे मी असशी तू गं ज्या स्थळी?
जाहलीसे जाणवे हृदयात माझ्या पोकळी

भावना खचल्या मनीच्या व्यक्त करण्या शब्द अपुरे
कुंठले अस्तित्व ते रक्ताळल्या प्रेमा न गवसे
व्यथा त्यांची सांगता मग श्वास तोही अडखळतसे
मजसवे तू चल जरा, मग रात्री त्या सरतीलही
स्वैर त्या अन् मुक्त होता प्राची बघ उजळेलही
"कामना तव पूर्ण होतील" त्या मला जणु सांगती

चालते जीवन पुढे जणु अंत त्या नच सापडे
अवस्था त्याच्या नयन हे दगड होउनि पाहती
बोलती काहीही ना ते परि मला न्याहाळती
पतितवाटा, ते निरंतर प्रेम, वा जे जे मनी
मजसवे आहेस ना तू, थांग लागे ना जरी?
"कामना तव पूर्ण होतील" ते मला जणु सांगती


टीप: "बॅक स्ट्रीट बॉईज" या इंग्रजी गाण्यांच्या अल्बममधील "शो मी द मीनिंग ऑफ बीईंग लोनली" या गाण्याचा मला सुचलेला स्वैर अनुवाद. अर्थ लागण्याच्या दृष्टिकोणातून त्यात मला आवश्यक वाटलेले बदल केले आहेत.

No comments: