मनोगत

नमस्कार मंडळी.

"लेखणीतली शाई" या ब्लॉगवर आपलं स्वागत. तुम्हाला माझं लेखन कसं वाटलं ते अवश्य कळवा. आपल्या टाळ्यांचे व टीकांचे मनापासून स्वागत.

आपला,
(ब्लॉगलेखक) प्रशांत

Thursday, June 21, 2007

अर्थ एकाकीपणाचा

अर्थ एकाकीपणाचा सांग ना आतातरी
यासवे का वाट आता चालणे मज जीवनी?
सांग तू असशील, का मी यायचे ना त्या स्थळी?
जाणवे हृदयात माझ्या जाहलीसे पोकळी

भावना खचल्या मनीच्या व्यक्त करण्या शब्द अपुरे
कुंठले अस्तित्व त्यांचे गुलाबी प्रेमात न कळे
व्यथा त्यांची सांगताना श्वास तोही मग अडखळे
मजसवे तू चल कदाचित् रात्री त्या सरतीलही
स्वैर त्या अन् मुक्त होता रवी पुन्हा उगवेलही
"कामना तव पूर्ण होतील" त्या मला जणु सांगती

चालते जीवन पुढे जणु अंत त्या नच सापडे
अवस्था त्याच्या नयन पाषाण होउनि पाहती
बोलती काही न ते मजला सदैव न्याहाळती
असो त्या अपराघी वाटा वा निरंतर प्रेमही
मजजवळ आहेस का तू? नसे ताबा त्यांवरी
"कामना तव पूर्ण होतील" ते मला जणु सांगती


टीप: "बॅक स्ट्रीट बॉईज" या इंग्रजी गाण्यांच्या अल्बममधील "शो मी द मीनिंग ऑफ बीईंग लोनली" या गाण्याचा मला सुचलेला स्वैर अनुवाद. अर्थ लागण्याच्या दृष्टिकोणातून त्यात मला आवश्यक वाटलेले बदल केले आहेत.

No comments: