मनोगत

नमस्कार मंडळी.

"लेखणीतली शाई" या ब्लॉगवर आपलं स्वागत. तुम्हाला माझं लेखन कसं वाटलं ते अवश्य कळवा. आपल्या टाळ्यांचे व टीकांचे मनापासून स्वागत.

आपला,
(ब्लॉगलेखक) प्रशांत

Sunday, July 29, 2012

आयुष्य (३)

वास्तव पोळी
भावनांचे लोणचे
आयुष्य जेवी

3 comments:

Rahul said...

Looks quite instant!!!

Asha Joglekar said...

अगदी वेगळीच हाइकू ।

Asha Joglekar said...

Long time no post.