मनोगत

नमस्कार मंडळी.

"लेखणीतली शाई" या ब्लॉगवर आपलं स्वागत. तुम्हाला माझं लेखन कसं वाटलं ते अवश्य कळवा. आपल्या टाळ्यांचे व टीकांचे मनापासून स्वागत.

आपला,
(ब्लॉगलेखक) प्रशांत

Saturday, July 25, 2009

आळस

एक वीकांत
आळसाने भरला
आणि सरला

श्रावणसरी

मेघ दाटले
आणिक बरसल्या
श्रावणसरी