मनोगत

नमस्कार मंडळी.

"लेखणीतली शाई" या ब्लॉगवर आपलं स्वागत. तुम्हाला माझं लेखन कसं वाटलं ते अवश्य कळवा. आपल्या टाळ्यांचे व टीकांचे मनापासून स्वागत.

आपला,
(ब्लॉगलेखक) प्रशांत

Sunday, May 10, 2009

प्रेम आईचे

शांत शीतल
चांदणे पुनवेचे
प्रेम आईचे

1 comment:

आशा जोगळेकर said...

असंच असतं आईचं प्रेम.