मनोगत

नमस्कार मंडळी.

"लेखणीतली शाई" या ब्लॉगवर आपलं स्वागत. तुम्हाला माझं लेखन कसं वाटलं ते अवश्य कळवा. आपल्या टाळ्यांचे व टीकांचे मनापासून स्वागत.

आपला,
(ब्लॉगलेखक) प्रशांत

Sunday, December 24, 2006

अमोल जीवनगाणे

विविधरंगी हे विविधरसांचे आहे जीवनगाणे!
कृष्णधवल कणभर क्षणांचे अमोल जीवनगाणे!!

कधी गायन सुखकमलांचे
मोहक मंजुळ स्वरमाधुरीचे
शिशिरातिल कोवळ्या उन्हाचे
सुवर्णक्षण हे घेऊनि आले अमोल जीवनगाणे!

कधी कहाणी या दुःखाची
अश्रु गळती करुण स्वरांनी
गूढ मनातिल काळोखाचे
कठोर क्षण हे घेऊनि आले अमोल जीवनगाणे!

क्षण आणुनिया सुखदुःखांचे
धवलकृष्ण कण जीवनगाणे
कधी आनंदी दिवस फुलविते
कधी दुःखात मनास रडविते
विविधतेतचि समाधान रे
म्हणोनि आहे हे सर्वांचे अमोल जीवनगाणे!


(सप्टेंबर १९९४)

1 comment:

Anonymous said...

Pharach Sundar jivanatala arth sangitala aahe - Sadashiv Kulkarni