मनोगत

नमस्कार मंडळी.

"लेखणीतली शाई" या ब्लॉगवर आपलं स्वागत. तुम्हाला माझं लेखन कसं वाटलं ते अवश्य कळवा. आपल्या टाळ्यांचे व टीकांचे मनापासून स्वागत.

आपला,
(ब्लॉगलेखक) प्रशांत

Friday, April 13, 2007

उषःकाल

मी शाळेत (हडस हायस्कूल, नागपुर) शिकत असताना शाळेच्या एका स्मरणिकेत प्रकाशनासाठी दिलेली कविता आज अचानक आठवली. ती इथे देत आहे.

प्रभातसमयी दिसले मजला निळे गगनमंडल,
त्यामध्ये दिसती काही ते शुभ्र पांढरे मेघ.

कसे केशरी जाहले हे पूर्वेकडिल नभ?
इंद्राने नेसले काय हे भरजरी पीतांबर?

सोनेरी दागिने घातले काय कुबेराने?
गगनमंडली प्रवास केला का या तेजाने?

उदयगिरीवर तेजस्वी हा भव्य सूर्य आला;
तळ्यामध्ये कमळ उमलले उषःकाल झाला!


(१९९१-१९९२)

No comments: