मनोगत

नमस्कार मंडळी.

"लेखणीतली शाई" या ब्लॉगवर आपलं स्वागत. तुम्हाला माझं लेखन कसं वाटलं ते अवश्य कळवा. आपल्या टाळ्यांचे व टीकांचे मनापासून स्वागत.

आपला,
(ब्लॉगलेखक) प्रशांत

Thursday, June 21, 2007

अर्थ एकाकीपणाचा

अर्थ एकाकीपणाचा दाव ना आतातरी
यासवे का चालणे मज वाट आता जीवनी?
सांग का मी दूर राहू, दूर तुझियावाचुनी
पोकळी सलते तुझी जी जाहलीसे मन्मनी

भावना खचल्या मनीच्या शब्दि व्यक्त करू कसे
प्रेमरक्ताळल्या नयनां शल्य त्यांचे ना दिसे
व्यथा ते मज सांगता हा श्वासही मग अडखळतसे
मजसवे तू चल जरा, मग रात्री या सरतीलही
स्वैर त्या अन् मुक्त होतिल, सूर्य नभ उजळेलही
"कामना तव पूर्ण होतील" ते मला जणु सांगती

चालते जीवन पुढे जणु अंत त्या नच सापडे
लोचने ही दगड होउनि छटा त्याच्या पाहती
ते न काही बोलती मजला परी न्याहाळती
ये कधी अपराधि भाव, कधी निरंतर प्रेमही
मजसवे आहेस ना तू, थांग ना लागे तरी
"कामना तव पूर्ण होतील" ते मला जणु सांगती


टीप: "बॅक स्ट्रीट बॉईज" या इंग्रजी गाण्यांच्या अल्बममधील "शो मी द मीनिंग ऑफ बीईंग लोनली" या गाण्याचा मला सुचलेला स्वैर अनुवाद. अर्थ लागण्याच्या दृष्टिकोणातून त्यात मला आवश्यक वाटलेले बदल केले आहेत.

No comments: