मनोगत

नमस्कार मंडळी.

"लेखणीतली शाई" या ब्लॉगवर आपलं स्वागत. तुम्हाला माझं लेखन कसं वाटलं ते अवश्य कळवा. आपल्या टाळ्यांचे व टीकांचे मनापासून स्वागत.

आपला,
(ब्लॉगलेखक) प्रशांत

Saturday, September 20, 2008

पाऊलवाट

सरला पाऊस तरी ओली पाऊलवाट
साठले धुके मनी आठवणींचे दाट

आठवे मोगरा स्वप्नांत बहरलेला
आठवती तरंग उठलेले पाण्यात

घर उभारले वाळूचे नयनमनोहर
घटकेत मोडले येता सागरलाट

दवबिंदू टिपण्या बागेमध्ये गेलो
पण सांज जाहली येण्याआधी पहाट

जाणीव तुझ्या नसण्याची होई नित्य
तळपे भास्कर परी अंधारले घरात